Reference

  • Zpracování žádosti a administrace dotace na projekt "Korozluky a Sedlec -splašková kanalizace a ČOV"

       Objednatel: Obec Korozluky; poskytovatel dotace OP Životní prostředí

 

  • Zpracování žádosti a administrace dotace na projekt "Pořízení technického zázemí pro stávající kompostárnu"

       Objednatel: FYTON spol. s.r.o., Odolice; poskytovatel dotace OP Životní prostředí

 

  • Zpracování žádosti a administrace dotace na projekt "Komplexní řešení odděleného sběru BRKO v Městysu Slavětín"

       Objednatel: Městys Slavětín; poskytovatel dotace OP Životní prostředí

 

  • Zpracování žádosti a administrace dotace na projekt "Svozový prostředek pro BRKO v Mostě"

       Objednatel: Technické služby města Mostu a.s.; poskytovatel dotace OP Životní prostředí

 

  • Zpracování žádosti o dotaci a záměru na projekt: "Rekonstrukce mostu ev. č. 1C-M1 do Rudolic"

       Objednatel: Statutární město Most; poskytovatel dotace Státní fond dopravy a infrastruktury

 

  • Zpracování "Strategie vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje"

       Objednatel: Ústecký kraj

 

  • Zpracování žádosti a administrace dotace na projekt: "Realizace energetických úspor - SVJ Dům obuvi Most, J. Průchy č.p. 921 - 926"

       Objednatel: SVJ Dům obuvi Most, J. Průchy č.p. 921 - 926; poskytovatel IROP

 

  • Zpracování žádosti a administrace dotace na projekt: "Pořízení nové technologie pro společnost DYSK, spol. s.r.o."

       Objednatel: DYSK, spol. s.r.o.; poskytovatel OP pro podnikání a inovace

 

  • Kompletní administrace zadávacích řízení pro město Kostelec nad Labem

       Objednatel: Kostelec nad Labem

 

  • Audit výběrových řízení a administrace zadávacího řízení

       Objednatel: AMA SCHOOL o.p.s.

 Reference

© 2020 Insion