• Vzdělávání
  • Semináře
  • Analýzy

  • Poradenství, studie
  • Marketing, reklama
  • Public Relations

  • Projektový management
  • Granty
  • Dotace


Forad Consult

Poradenská společnost Forad Consult, s.r.o. v současnosti nabízí velké příležitosti pro všechny podnikatelské i nepodnikatelské subjekty získat zdroje pro svůj rozvoj a zeefektivnění vnitřních procesů a podmínek pro vzdělávání a výzkum. Postará se kompletně o náročnou administrativu spojenou s dotacemi. Společnost má dlouholeté zkušenosti s žádostmi a následně i realizací projektů v oblasti veřejné správy, podnikatelů a rozvoje lidských zdrojů podpořených z fondů Evropské unie.

Konzultace, poradenství, dotace, výběrové řízení, veřejné zakázky | Forad Consult

© 2020 Insion