O nás

Společnost Forad Consult, s.r.o. se zabývá komplexním poradenstvím v rámci realizace dotačních projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie a národních programů.

Dále se společnost zabývá zpracováním strategických dokumentů místních samospráv jako jsou akční plány, plány rozvoje měst a obcí a různých socio-ekonomických studií.

Naši spolupracovníci mají bohaté zkušenosti s realizací projektů a to zejména z OP Životní prostředí, z OP Podnikání a inovace (nově OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) a dále širokou škálu investičních projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Budeme Vás doprovázet celým procesem získávání dotačních prostředků. Po seznámení s Vašimi záměry:

 • doporučíme vhodný dotační titul,
 • zpracujeme kompletní projektovou žádost,
 • poskytneme realizační management u podpořených projektů a další návazné činnosti,
 • navíc pokud máte pouze nápad, pomůžeme Vám ho obsahově zformovat tak, aby z něho byl „životaschopný“ projekt.

Klienty našich služeb jsou:

 • Města, obce
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby podnikající
 • Školy, školská zařízení a vzdělávací organizace

Nabízené služby

 • Vzdělávací činnost - tvorba vzdělávacích programů, realizace seminářů a vzdělávacích kurzů

 • Projektový management – kompletní poradenství při získávání dotací: projektový záměr → projektová žádost → řízení projektu

 •  Tvorba socioekonomických studií

 •  Tvorba strategických dokumentů (Akční plány, plány rozvoje atd.)

 • Kompletní zajištění podnikového vzdělávání (semináře, workshopy atd.)

 • Administrace výběrových a zadávacích řízení dle zákona o Zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

 • Zpracování vnitřních auditů v oblasti zadávání veřejných zakázek a dalších vnitropodnikových procesů

 O nás

© 2020 Insion