Podnikové vzdělání zaměstnanců

 


Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Forad Consult s.r.o.- podnikové vzdělávání zaměstnanců, registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012874, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.


Příjemce dotace:

Forad Consult, s.r.o.

Rybalkova 1323, Louny, 440 01

Statutární orgán: Ing. Vladimír Wagner

IČ: 28578694

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Wagner, jednatel@foradconsult.cz, tel: 776 561 383


Celkové způsobilé náklady projektu:        719 902,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                       611 916,96 Kč

Doba realizace projektu:                            1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

  • Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu:

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnnců společnosti Forad Consult, s.r.o. v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnění pozice na českém trhu.

Podnikové vzdělání zaměstnanců

© 2020 Insion